-Oricon’s Only☆Star 10/18 Issue-

" Top 10 Male Artist that you want to treat you with his homemade cooking “
1.    Matsumoto Jun (Arashi)2.    Fukuyama Masaharu3.    Kimura Takuya (SMAP)4.    Aiba Masaki (Arashi)5.    Katori Shingo (SMAP) 6.    Ohno Satoshi (Arashi)7.    Sakamoto Masayuki (V6)8.    Okura Tadayoshi (Kanjani8)9.    Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)10.  Domoto Tsuyoshi (KinKi Kids) ♥
-Oricon’s Only☆Star 10/18 Issue-
" Top 10 Male Artist that you want to treat you with his homemade cooking

1.    Matsumoto Jun (Arashi)
2.    Fukuyama Masaharu
3.    Kimura Takuya (SMAP)
4.    Aiba Masaki (Arashi)
5.    Katori Shingo (SMAP)
6.    Ohno Satoshi (Arashi)
7.    Sakamoto Masayuki (V6)
8.    Okura Tadayoshi (Kanjani8)
9.    Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)
10.  Domoto Tsuyoshi (KinKi Kids)